ნინო გელაძე

მხატვრის გაზიარება

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ხელოვანის პორტრეტი

„ვცხოვრობ და ვმუშაობ თბილისში. ჩემი შემოქმედების უდიდესი ნაწილი უჭირავს პორტრეტს. ადამიანის გამოსახვით ვცდილობ გადმოვცე მისი ბუნება, ფსიქოლოგიური სახე, ინდივიდუალიზმი. განსაკუთრებულ ადგილს იკავებენ ბავშვები. ვმუშაობ სხვადასხვა ტექნიკაში, – ზეთი, აკვარელი, გუაში, პასტელი, ტუში.“

ნამუშევრები

„თიკოს პორტრეტი, 80x60სმ, ტ.ზ., 2011

„ფიროსმანი ჩემთან სტუმრად“, 80x60სმ, ტ. ზ., 1989

„ქეთის პორტრეტი“, 36x46სმ, ტ. ზ., 2006

„დები“, 52x73სმ, ტ. ზ., 1998

„ტიტები“, 55.5x41.5სმ, ტ. ზ., 2021

პროფესიული გამოცდილება

ი. ნიკოლაძის სახელობის სამხატვრო სასწავლებელი; თსს აკადემია
Scroll to Top