მარიამ იზორია

მხატვრის გაზიარება

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ხელოვანის პორტრეტი

„ხელოვნება სიმბოლოებით აზროვნებაა. სიმბოლოები კი, -უსასრულობის, მარადიულობის, დროისა და სივრცის მიღმა არსებული ნიშნებია, რომლებიც ცნობიერის არაცნობიერით გამდიდრებასა და გაღრმავებასაც გულისხმობს. სივრცის აღქმა ადამიანის ზე-მოთხოვნილებაა, ემოციურ-პლასტიკური განცდაა. ჩემთვის, ეს მოგზაურობაა ცნობიერ და არაცნობიერ სამყაროში, რომლის დროს განსაკუთრებით მიმზიდველია სახელოვნებო ქმედებების იმპულსებითა და პროცესებით, მარადიული სიმბოლოებით გაჯერებული თვითშემეცნების პროცესი. თითოეული ჩემი ნამუშევარი, ღია კარის უკან არსებულ სივრცეში კარგად დამალული  სიზმარია, რომელსაც პირველქმნილ კოსმიურ სამყაროში მივყავარ.“

ნამუშევრები

„სიცოცხლის ხე”, 50X60სმ, ქაღ. პრინტი, 2018

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, დიზაინის ფაკულტეტი, მხატვრული კერამიკის მიმართულება, მონუმენტური ხელოვნების სახელოსნო
Scroll to Top