ბელა ანანიძე

მხატვრის გაზიარება

Share on facebook
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

ხელოვანის პორტრეტი

„დედამიწა ჩემი სახლია!“

ნამუშევრები

,,ძილისპირული“, 60x50სმ, ტ. აკრილი, 2016

,,ფუფალა“, 60x30სმ, ტ. აკრილი, 2019.

,,ფუფალა და შიოლა“, 90x40სმ, ტ. აკრილი, 2019

,,ფუფალა“, 60x30სმ, ტ. აკრილი, 2018

პროფესიული გამოცდილება

თსს აკადემია, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტი
Scroll to Top