დარეგისტრირდი, შენი პროფესიული ზრდისთვის!

რეგისტრაცია

1
პირადი ინფორმაცია
2
დეტალური ინფორმაცია
3
ნამუშევრები

გამოფენაში მონაწილეობისათვის ატვირთეთ მინიმუმ 5 (ხუთი) ნამუშევარი და მოყევით ნამუშევრის შესახებ (არა უმეტეს 600 სიტყვისა). წარმოდგენილი ნამუშევრები უნდა იყოს თქვენს მფლობელობაში.

Scroll to Top